Eser Tümen, Feyzi Akkaya’ya gönülden bağlılığını hayatının her döneminde ve her vesile ile ortaya koymuştur. Bu kapsamda 2005 yılında, mezunu ve mensubu bulunduğu İTÜ’de Feyzi Akkaya’nın anılması ve yaşatılmasını amaçlayan bir Araştırma Enstitüsü kurulması projesini oluşturmuştur. Tüm maddi gereksinmeleri kendisi tarafından karşılanacak olan bu proje için o dönemin İTÜ yönetimi bir yılı aşkın bir süre içinde yer gösteremeyince, proje üstün başarılı genç bilim insanlarının ödüllendirildiği bir destek fonuna dönüştürülmüştür. Bu amaçla, 2006 yılında Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu (FABED) kurulmuştur.

Başlangıçta Yapı Bilimleri ve Çevre Bilimleri dallarında üstün başarı ve proje ödülleri veren FABED’in boyutu, daha sonra Yaşam Bilimleri çerçevesinde Fizik, Kimya ve Biyoloji, gibi dalları da içine alacak şekilde genişlemiştir.

Her biri kendi alanında ülkemizdeki en seçkin bilim adamlarından oluşturulan Bilim Kurulu’ nun katkıları ve titiz çalışmaları ile FABED ödülleri Türkiye’nin en saygın bilim ödülleri arasında haklı bir yere oturmuştur.

FABED 2006’dan bu yana 25 seçkin genç bilim insanını ödüllendirmiştir. Eser Tümen, kendisine özgü tevazuu ile FABED faaliyetlerinin her aşamasında geri planda kalmayı tercih etmiş ve programın gerektirdiği tüm desteği sağlamasına rağmen adının ortaya çıkmasını arzu etmemiştir. Vefatından sonra Bilim Kurulunun ortak kararı ile verilen bilim ödülleri FABED Eser Tümen Ödülleri’ne dönüştürülmüştür.

Başlattığı bu müstesna “eser”, Eser Tümen’in adını ve anısını sonsuza dek yaşatacaktır.