Ahmet Feyzi AKKAYA
1907-2004

Yüksek Mühendis Feyzi Akkaya 23 Aralık 1907’de meşhur Osmanlı Paşalarından Tatar Osman Paşa’nın torunu olarak İstanbul Üsküdar’da doğmuştur.

1926’da yüksek öğrenim için girdiği İstanbul Yüksek Mühendis Mektebinden (şimdiki adı ile İstanbul Teknik Üniversitesi) 1932 Haziran’ında İnşaat Yüksek Mühendisi olarak birincilikle mezun olmuştur.

İTÜ’de İnşaat Mühendisliğinde okurken tanıdığı Sezai Türkeş ile başlayan arkadaşlığı aralarında büyük bir dostluk oluşturmuş ve bu müstesna dostluk 1998’de Sezai Türkeş ölene kadar ömür boyu sürecek fikir ve iş ortaklığına dönüşmüştür.

1932 – 1935 yılları arasında Feyzi Akkaya Bayındırlık Bakanlığında bir süre çalıştıktan sonra ilk askerliğini yapmıştır. Aynı tarihlerde Sezai Türkeş’de Bayındırlık Bakanlığında çalışmaktadır. 1934’de Sezai Türkeş’in o zamanın tanınmış müteahhitlerinden Sadık Diri – Halit Köprücü İnşaat Kollektif Şirketi’ne geçişinin ardından 1935’de Feyzi Akkaya’da aynı firmaya Teknik Büro Mühendisi ve Şantiye Şefi olarak girmiştir. 1938’lerde her ikisi beraber aynı firmaya taşeronluk yapmaya başlamışlardır. Böylece iş ortaklıkları da başlamıştır.

1943 yılında Feyzi Akkaya ikinci askerliğini yaptıktan sonra bürokrasi gereği ortaklıklarını kağıt üzerine geçirmişler, isimlerinin baş harflerini kullanarak “ST-FA İnşaat Müteahhitliği” ünvanını almışlar ve 1976’da kurulan ve zaman içinde çatısı altında 43 şirket toplayan “STFA HOLDİNG”inde temelini atmışlardır.

1943 – 1973 döneminde, yurt sathına yaygın çeşitli köprü, iskele, liman, baraj, tünel ve yüksek gerilim hatları Sezai Türkeş – Feyzi Akkaya tarafından inşa edilmiştir.

Bu faaliyetlere birkaç örnek olarak:

1- Sivas, Erzurum demir yolları köprüleri,
2- Kuşadası, Bartın ve Ereğli limanları,
3- Kadıncık hidro-elektrik santralı’nı zikretmek mümkündür.

Sezai Türkeş ve Feyzi Akkaya’nın Türk Müteahhitlerine en önemli katkısı o tarihlerde Türkiye’de genellikle yabancı firmalar eliyle yaptırılan ağır inşaat sektörünün yerli müteahhitlerimize açılmasıdır. Bu iki cesur ve müteşebbis müteahhidin ikinci önemli katkıları da yurtdışına giden ilk müteahhitler olarak Türk Müteahhitlerine yabancı ülke kapılarını açmak olmuştur.

Sonraları, STFA adıyla bilinen Sezai Türkeş Feyzi Akkaya ortaklığı hızla, yaptıkları işlerdeki yüksek kalite, taahhüt ettikleri her işi mutlaka zamanından önce bitirmeleri, modern teknoloji ve usulleri hızla Türkiye’ye getirmeleri, mühendislik bilimleri dallarınad özellikle inşaat kesiminde literatüre geçen yeni usuller, makineler, prosesler bulmaları ile dikkati çekmiştir.

STFA adı aynı zamanda güvenilirlikle eş bir mana kazanmıştır. Firma faaliyetlerini önceleri köprü inşaatları ve temel kazıkları ihtisas alanlarında yoğunlaştırmış, sonraki yıllarda uğraşı alanlarını genişleterek ağır inşaat sahalarına; liman inşaatlarına, temel kazıkları üstündeki derin su tipi iskelelere, anahtar teslim endüstri tesislerine ve enerji nakil hatları inşaatlarına girmiştir. STFA’nın tamamladığı her büyük işte bir teknik ve bilimsel orjinalite vardır. Türkiye’nin 1940 – 1960 dönemindeki Bayındırlık hamlesinde STFA’nın ve özellikle Feyzi Akkaya’nın üstün teknik yeteneklerinin önemli bir yeri vardır.

Örneğin; Feyzi Akkaya, Erzincan demiryolu inşaatında 44 no.lu köprüye keman telleri bağlayıp “la” sesine akort ederek çelik elemanların fazla gerilip gerilmediğini izlemesi, bugün aynı iş için kullanılan “Meihak Gauge”lerin ilk habercisi idi. Zemin inceleme sondajları ve kazık çakılması ile ilgilenmeye başlayınca “Zorluk Emsali”ni ortaya attı ve uzun yıllar başarı ile kullanılan ve kazık boyunun pratik olarak ve büyük bir isabetle tayini sağlayan bir yöntem oluşturdu.

Sezai Türkeş Feyzi Akkaya ikilisi iş hayatları boyunca mühendislik alanında 500’ün üzerinde yeni buluş gerçekleştirdiler. Bu buluşların bazıları ise Türk tezi olarak tanındı.

Memleket ekonomisinin zor duruma düşmeye başladığı 1970 yıllarında, büyük emeklerle meydana gelmiş olan geniş ve tecrübeli personel kadrosu ile, makine parkından oluşan potansiyeli atıl bırakmamak veya tasfiye etmek zorunda kalmamak ve dolayısı ile memleket ekonomisine de katkıda bulunmak amacı ile, dış ülkelere açılmanın kaçınılmaz bir zaruret olduğunu görerek, 1972 yılında Libya’da Trablus Limanı inşaatı ihalesine katıldılar ve büyük uğraşlar sonunda 1973 başında ilk yurt dışı sözleşmesini imzaladılar. Böylece yurt dışında büyük çapta bir liman inşaatı taahhüt edilmiş olmakla, inşaat sektörümüzün yurt dışına açılmasında öncülük vazifesini de yerine getirdiler. Bu tarihten sonra; Libya, Suudi Arabistan, İran ve Tunus’ta önemli işler aldılar.

1970 – 1980 arasında yurt dışında alınan işlerin birkaçı:

Libya Trablus Limanı 1 + 2
Tobruk Limanı
Sidi Belal Limanı
Fiat kamyon ve otobüs fabrikası
Misurata Limanı
Suudi Arabistan Mekke yöresinde toplam 10.000 metre uzunlukta çeşitli tüneller
Yanbu İskelesi
Kassım Çimento Fabrikası montaj ve işletmesi.

1982’den sonra STFA Grubu dikkatlerini yeniden Türkiye’ye çevirerek ikinci Boğaz Köprüsü ve çevre yolları, Orhaneli Termik Santrali, Haliç Tünelleri, Galata Köprüsü gibi çok önemli konularad teknik yeteneğini Türkiye’nin hizmetine sunmuştur.

1983’den itibaren kendi isteği ile yarı emekli olan Feyzi Akkaya, ofise önceleri haftada iki gün, sonraları Perşembe günleri gelirdi.