← Listeye geri dön

Genel Esaslar

Amaç

Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu, (FABED), Cumhuriyet tarihimizde yetişmiş en saygın mühendislerimizden biri olan Feyzi Akkaya’nın adını yaşatmak üzere, seçkin bilimsel etkinlikleri desteklemek ve ödüllendirmek amacı ile Eser Tümen tarafından başlatılmıştır.

Bilim Kurulu

Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu bu amaçla kurulan bir Bilim Kurulu tarafından yürütülür. FABED Bilim Kurulu’nda, Prof. Dr. Derin Orhon ve Prof. Dr. Nesrin Yardımcı kurucu üye olarak görev yaparlar. Bilim Kurulu, kurucu üyeler, kurucu üyelerin seçeceği dört üye ile Bilim Kurulu’nun diğer üyeleri tarafından belirlenecek olan bir üye olmak üzere, yedi üyeden oluşur.

Kurucu üyeler dışındaki üyeler üç yıllık dönem için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan ayrılmak isteyen üyeler yerine, üç yıllık bir dönem için yeni üye seçilir.

Bilim Kurulu, Başkan’ın çağrısı üzerine yılda en az üç kez toplanır.

Çalışma Merkezi

FABED’in resmi adresi ve çalışma merkezi aşağıda belirlenmiştir:

Çavuşbaşı Cad. No.33 Kavacık 34810 İstanbul
Tel: 0 216 413 33 39
E-posta: info@fabed.com
www.fabed.com

Mali Esaslar

Bilim Kurulu Başkanı tarafından belirlenip Bilim Kurulu’nca onaylanan FABED yıllık bütçesini oluşturacak destek, her yıl Ocak ayı içinde, FABED’in kullanımına tahsis edilecek bir banka hesabına yatırılır. Bu hesabı Bilim Kurulu Başkanı tek başına, diğer kurucu üyeler müştereken FABED amaçları doğrultusunda kullanmaya yetkilidir.