← Listeye geri dön

FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü

Amaç

Bu programla, bilimsel etkinlikleri ile üstün nitelikte oldukları ve gelecekte bilime evrensel düzeyde katkıda bulunabilecekleri belirlenen genç bilim insanlarına üstün başarı ödülü verilir.

Kapsam

Bu program, başvuru tarihi itibarı ile 40 yaşını doldurmamış, yapı bilimleri (yapı malzemesi, yapı ve deprem, geoteknik, su yapıları ve yapı işletmesi) ve doğa bilimleri (fizik, kimya, biyoloji, çevre) alanlarında çalışan genç bilim insanlarını kapsar.

Program, Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu (FABED) Bilim Kurulu tarafından yürütülür.

Bu programla yapı bilimleri alanında, uygun nitelikteki bir genç bilim insanına iki yılda bir olmak üzere, doğa bilimleri alanında ise her yıl bir üstün başarı ödülü verilir. Ödül verilmesi uygun nitelikte aday bulunmasına bağlı olup aksi koşullarda o yıl ödül verilmez.

FABED Bilim Kurulunun kararı ile ödül verilecek alanların, ya da genç bilim insanlarının sayısı artırılabilir.

Yürütme Esasları

Başvurular

Programa her yıl Nisan ayı sonuna kadar başvurulur. Başvurularla ilgili değerlendirme en geç iki ay içinde sonuçlandırılır ve üstün başarı ödülleri Temmuz ayı içinde duyurulur, her yıl belirlenecek bir tarihte sahiplerine verilir.

Program her yıl Ocak ayı içinde FABED web sahifesinde ilan edilir, ayrıca ilgili üniversitelere ve araştırma kurumlarına yazılı olarak duyurulur.

Programa adaylar kişisel olarak başvurur.

Başvuru Biçimi

Programa adaylar ödüllendirilmeyi öngördükleri çalışmaları ile başvururlar. Çalışma sonuçlarının uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış ya da yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması zorunludur. Ödül için sunulan çalışma sonuçlarının birden fazla yayına dönüşmüş olması halinde bu yayınlar topluca ve her birini çalışmadaki anlam ve önemi belirtilmek suretiyle sunulur. Başvurularda ödül için değerlendirmeye esas olacak yayınlara ek olarak, adayın kişisel bilgileri, SCI’da taralı kaynaklarda yayınlanmış bilimsel makalelerinin listesi ve birer kopyası, yayınlarına almış olduğu toplam ve başkaları tarafından yapılan atıflar ve diğer gerekli bilgiler ekteki FABED formatına uygun olarak verilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular ilk aşamada FABED Bilim Kurulunca görevlendirilen bir Kurul üyesi tarafından, bilgilerin yeterliği bakımından incelenir. Eksikliklerin saptanması halinde adaylardan giderilmesi veya yeniden düzenlenmesi istenebilir. Tamamlanmış başvurular, ilgili alanlarda uluslararası üne sahip bilim insanları arasından seçilen en az üç kişilik bir jürinin görüşlerine başvurularak Bilim Kurulunca değerlendirilir. Gerekli görüldüğünde, adaylardan bir sözlü sunuş istenir.

Ödül

Ödüle layık bulunan genç bilim insanlarına bir gümüş plaket, bir berat ve 5000 USD para ödülü verilir. Ortak çalışmaları ile ödül alan bilim insanlarından her birine birer plaket ve berat verilir, para ödülü ise ödül alanlar arasında eşit olarak paylaştırılır.

Ödüle esas olan çalışma bir doktora programından türetilmiş ise, doktora danışmanına da bir plaket verilir ve para ödülü genç bilim insanı ile doktora danışmanı arasında paylaştırılır.

Para ödülünün miktarı FABED Bilim Kurulunun kararı ile değiştirilebilir.

Jüri kurulunda görev yapan bilim insanlarına ödenecek telif ücretleri Bilim Kurulu’nca saptanır.

Yeniden Başvuru

Ödül alamayan başvuru sahipleri, başvurdukları çalışma konusu ile ilgili yeni bir gelişme/bulguyu gerçekleştirmiş ve bunu en az bir bilimsel makalede yayınlamış olmaları veya başka bir çalışma ile diğer koşulları sağlamaları durumunda, aynı ödüle yeniden başvurabilir.

Diğer Hususlar

Gerekli diğer hususlar FABED Bilim Kurulunca belirlenir.