← Listeye geri dön

2006 Yılı FABED Genç Bilim İnsanlarına Üstün Başarı Ödülü

Dr. Emine Ubay Çokgör, “Evsel ve endüstriyel atıksuların respirometrik ölçüm yöntemlerine dayalı karakterizasyonu, karışık mikrobiyal türlerin kinetiği ve modellenmesi, kalıcı organik kirleticilerin ayrışması” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle 2006 yılı FABED Genç Bilim İnsanlarına Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Prof. Dr. Emine Ubay Çokgör, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Güçlü İnsel, “Respirometrik ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesi, mikrobiyal kültürlerin respirometrik ölçümlere dayalı modellenmesi, ayrışma kinetiğinin saptanması, sistem tanımlama ve optimal deney tasarımı” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2006 yılı FABED Genç Bilim İnsanlarına Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Güçlü İnsel, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.