← Listeye geri dön

2007 Yılı FABED Genç Bilim İnsanlarına Üstün Başarı Ödülü

Dr. İdil Arslan Alaton, doğa bilimleri alanında, “Biyolojik olarak zor ayrışan, toksik endüstriyel kirleticilerin ileri oksidasyon prosesleri ile detoksifikasyonu ve biyolojik ayrışabilirliklerinin iyileştirilmesi” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle 2007 yılı FABED Genç Bilim İnsanlarına Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Prof. Dr. İdil Arslan Alaton, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Hüseyin Murat Tütüncü, doğa bilimleri alanında, “Katıhal fiziği alanında yarı iletken yüzeyleri ve metallerde elektron-fonon etkileşimi” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2007 yılı FABED Genç Bilim İnsanlarına Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Prof. Dr. Hüseyin Murat Tütüncü, Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. İsmail Yılmaz, doğa bilimleri alanında, “Ftalosiyanin halkalarının periferal konumlarında farklı gruplar içeren mono ve çift katlı ftalosiyaninlerle ilgili detaylı elektrokimyasal, spektroelektrokimyasal, spektroskopik ve elektrokromik uygulamalar” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2007 yılı FABED Genç Bilim İnsanlarına Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Prof. Dr. İsmail Yılmaz, İTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Yılmaz Akkaya, yapı bilimleri alanında, “Atık katkı maddeleriyle üretilen betonların özelliklerinin ses dalgaları yayınımı ile ölçülmesi” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2007 yılı FABED Genç Bilim İnsanlarına Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Yılmaz Akkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Özgür Kişi, yapı bilimleri alanında, “Doğal akarsulardaki katı madde miktarının belirlenmesi, hidrolojik değişkenlerin modellenmesi, tahmini, hidro-informatik tekniklerin su kaynakları mühendisliği ve hidrolojideki uygulamaları” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2007 yılı FABED Genç Bilim İnsanlarına Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Prof. Dr. Özgür Kişi, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.