← Listeye geri dön

2010 Yılı FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü

Dr. Nermin Orakdöğen, doğa bilimleri alanında, “Uyarılara hızla cevap verebilen Poli(N,N-dimetilaminoetil metakrilat) ve Poli(N,N-dimetilaminoetil metakrilat-N-izopropilakrilamid) jellerinin sentezi, şişme davranışı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi” konulu bilimsel çalışmayı gerçekleştirmek üzere 2010 yılı FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Y. Doç. Dr. Nermin Orakdöğen, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Suna Timur, doğa bilimleri alanında, “Kanser hücrelerine spesifik, tanıyıcı, elektroaktif yüzeylerin oluşturulması, karakterizasyonu ve in vitro uygulamaları” konulu bilimsel çalışmayı gerçekleştirmek üzere 2010 yılı FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Suna Timur, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.