← Listeye geri dön

2015 Yılı FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü

Yrd. Doç. Dr. Berat Zeki Haznedaroğlu, doğa bilimleri alanında çevre bilim dalında, “Mikroalga ve Siyanobakterilerde Fotoototrofik Hidrojen Üretiminin Sistem Seviyesinde Karakterizasyonu” konulu bilimsel çalışmayı gerçekleştirmek üzere 2015 yılı FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Berat Zeki Haznedaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, doğa bilimleri alanında biyoloji bilim dalında, “Retina Dejenerasyonu Hastalığına Sentrozom Proteinlerinin Katkılarının Moleküler Düzeyde Belirlenmesi” konulu bilimsel çalışmayı gerçekleştirmek üzere 2015 yılı FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, Koç Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Ali Kemal Okyay, doğa bilimleri alanında fizik bilim dalında, “Atomik Katman Biriktirme Tekniğine Dayalı İnce Film Yarıiletken Katmanlar ve Optoelektronik Aygıt Uygulamaları Araştırılması” konulu bilimsel çalışmayı gerçekleştirmek üzere 2015 yılı FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Ali Kemal Okyay, Bilkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Fatih Şen, doğa bilimleri alanında kimya bilim dalında, “Yeşil Bitkilerden Enerji Elde Etmeyi Sağlayacak Kloroplast Esaslı In-situ Biyoyakıt Pilleri ve Elde Edilen Enerjinin Verimini Arttırabilecek Nanoyapıların Sentezi” konulu bilimsel çalışmayı gerçekleştirmek üzere 2015 yılı FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Fatih Şen, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.